Online onderzoek

Elke vragenlijst kan door ons worden omgezet in een digitale versie die via internet is in te vullen. Onze digitale versie bevat dynamische HTML en conditionele routes. Hierdoor worden alleen vragen gesteld die daadwerkelijk van toepassing zijn. Vervolgens plaatsen wij uw lijst op onze server (dit mag natuurlijk ook uw eigen server/website zijn). Respondenten vullen uw vragenlijst on-line in. Daarna versturen zij met 1 druk op de knop de informatie voor verwerking naar ons toe.


Voordelen van on-line onderzoek:
zeer snel operationeel (meestal binnen drie werkdagen)
iedereen met de beschikking over internet kan deelnemen
respondenten controleren/verifiŽren zelf gegeven antwoorden
zeer lage kosten per respondent
gegevens zijn direct beschikbaar voor analyses
altijd inzicht in de actuele samenstelling van de respons (tussentijds)
deelname op uitnodiging via persoonlijke mail of via algemene link
controle op non-respons en eventueel nazending rappel per mail
You can place your slogan here.
This would also be a great spot for a top product pitch.
Onderzoek op maat
Wat doen we     Projecten     Online onderzoek     Scanservice     Klanten     Contact
D
onderzoeksbureau
A
T
A
D
E
S
K